Приказ 195 моз

Наказ МОЗ України №195 від 25.12.1992 р. «Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю»

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 25 грудня 1992 року N 195

Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства охорони здоров’я України
від 18 серпня 1994 року N 141,
від 14 березня 1995 року N 45

У зв’язку із становленням державності України, необхідністю подальшого удосконалення порядку допуску фахівців до медичної і фармацевтичної діяльності та з метою забезпечення функціонування галузі в умовах нового господарювання на період до завершення підготовки фахівців згідно з Програмою реформи медичної освіти в Україні затверджую:

Перелік вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю (додаток 1).

Наказую:

1. Начальникам головних управлінь та управлінь Міністерства охорони здоров’я України, директорам (генеральним директорам) медичних підприємств (науково-виробничих об’єднань), керівникам установ, що підпорядковані МОЗ України, завідуючим відділами (начальникам управлінь) охорони здоров’я обласних (міських) державних адміністрацій, Ради міністрів Республіки Крим:

1.1. Забезпечити суворе дотримання порядку зарахування на посади лікарів, провізорів, середнього медичного і фармацевтичного персоналу осіб, що здобули спеціальну підготовку та отримали звання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах відповідно до «Переліку . «, який затверджено цим наказом.

1.2. Наказ Міністерства охорони здоров’я СРСР від 13 липня 1989 р. N 418 «Про затвердження нової редакції «Переліку вищих і середніх спеціальних учбових закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю», затверджений додатком 1 до наказу Міністерства охорони здоров’я СРСР від 21.10.74 р. N 990, та додаток 2 до наказу Міністерства охорони здоров’я СРСР від 21.10.74 р. N 990 вважати такими, що втратили чинність на території України.

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 25.12.92 р. N 195 «Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю»

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 25.12.92 р.

№ 195 «Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю»

З метою забезпечення державної політики щодо заняття медичною і фармацевтичною діяльністю НАКАЗУЮ:

1. Виключити із додатка 1 наказу МОЗ України від 25.12.92 р. № 195 «Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю» пункти: 5. «Біофізика», 6. «Кібернетика» і 7. «Біохімія» розділу I «Лікарські посади», як такі, що втратили чинність з 1 квітня 1995 року.

2. Доповнити пункт 1 примітки до розділів: I «Лікарські посади» і II «Провізорські посади» додатка 1 наказу МОЗ України від 25.12.92 р. № 195 в редакції, затвердженій наказом МОЗ України від 18.08.94 р. № 141 , слідуючим абзацом: «Випускники медико-біологічного факультету вузів за спеціальністю «Біофізика», «Кібернетика» і «Біохімія», які зараховані на лікарські посади в закладах охорони здоров’я до 01.04.95 р., згідно з вимогами наказу МОЗ України від 25.12.92 р. № 195, зберігають право на подальшу роботу на лікарських посадах тих же найменувань. Зарахування названих фахівців на посади лікарів після 01.04.95 р. здійснювати згідно з вимогами наказу МОЗ України від 19.08.94 р. № 118-С «Про Порядок допуску до медичної і фармацевтичної діяльності в Україні громадян, які пройшли медичну або фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн».

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 25.12.92 р. N195

Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних
навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають
право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю

У зв’язку із становленням державності України, необхідністю подальшого удосконалення порядку допуску фахівців до медичної і фармацевтичної діяльності та з метою забезпечення функціонування галузі в умовах нового господарювання на період до завершення підготовки фахівців згідно з Програмою реформи медичної освіти в Україні

Перелік вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю (додаток 1).

1. Начальникам головних управлінь на управлінь Міністерства охорони здоров’я України, директорам (генеральним директорам) медичних підприємств (науково-виробничних об’єднань), керівникам установ, що підпорядковані МОЗ Українии, завідуючим відділами (начальникам управлінь) охорони здоров’я обласних (міських) державних адміністрацій. Ради Міністрів Республіки Крим:

1.1. Забезпечити суворе дотримання порядку зарахування на посади лікарів, провізорів, середнього медичного і фармацевтичного персоналу осіб, що здобули спеціальну підготовку та отримали звання у вищих і середніх навчальних закладах відповідно до «Переліку. «, який затверджено цим наказом.

1.2. Наказ Міністерства охорони здоров’я СРСР від 13 липня 1989 р. N 418 «Про затвердження нової редакції «Переліку вищих і середніх спеціальних учбових закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю», затверджений додатком 1 до наказу Міністерства охорони здоров’я СРСР від 21.10.1974 р. N 990 1 та додаток 2 до наказу Міністерства охорони і здоров’я СРСР від 21.10.1974 р. N 990 вважати такими, що втратили чинність на території , України.

Міністр Ю. Спіженко

Перелік
вищих і середніх спеціальних навчальних закладів,
підготовка і отримання звання в яких дають право
займатися медичною і фармацевтичною діяльністю

1. До роботи на посадах лікарів і провізорів допускаються фахівці, що отримали спеціальну підготовку у вищих навчальних закладах відповідно до «Переліку. «, затвердженого цим наказом, та звання лікаря-спеціаліста з конкретної спеціальності (для лікарів), провізора загального профілю (для фармацевтів) або мають сертифікат, який дає право обіймати посаду лікаряспеціаліста (для фахівців з немедичною освітою).

2. Фахівці з вищою спеціальною освітою, що допущені до роботи в установах охорони здоров’я до 1 січня 1993 року на посадах лікарів і провізорів, в порядку, передбаченому наказами МОЗ СРСР від 9 вересня 1964 р. N 496 (додаток 3), від 21 жовтая 1974 р. N 990 і від 13 липня 1989 р. N 418, зберігають право на допуск до роботи в такому порядку до чергової атестації — надалі це право за ними зберігається при умові дотримання вимог пункту 1 цієї примітки.

3. Спеціалісти, що за станом здоров’я чи з інших причин не можуть працювати за спеціальністю згідно «Переліку. » та особи, освіта яких не відповідає його вимогам, можуть бути використані на посадах лікарів і провізорів тільки з дозволу Міністерства охорони здоров’я України з проходженням спеціалізації та отриманням відповідного сертифікату.

1. Фахівці з середньою спеціальною освітою, що допущені до роботи в установах охорони здоров’я до 1 січня 1993 року відповідно на посадах середніх медичних і фармацевтичних працівників, в порядку, передбаченому наказами МОЗ СРСР від 9 вересня 1964 р. N 496 (додаток 3), від 21 жовтня 1974 р. N 990 і від 13 липня 1989р. N 418, зберігають право на допуск до роботи на посадах, які вони обіймали на 01.01.93 р. подальший перехід на інші посади можливий тільки у відповідності з вимогами даного наказу.

Приказ Министерства охраны здоровья Украины «Об утверждении критериев (условий) государственной аккредитации лечебно-профилактических учреждений»

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 24 лютого 2007 року N 92

Про затвердження Критеріїв (умов) державної акредитації лікувально-профілактичних закладів

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 9 квітня 2008 року N 195

(витяг)

Відповідно до ст. 16, 33 Основ законодавства України про охорону здоров’я, Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 року N 1542, та Порядку державної акредитації закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року N 765, наказую:

1. Затвердити Критерії (умови) державної акредитації лікувально-профілактичних закладів (додаються).

2. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 20 січня 2001 року N 20 «Про затвердження Критеріїв (умов) державної акредитації лікувально-профілактичних закладів» вважати таким, що втратив чинність.

Другие публикации:  Скутера штраф стоянки

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України Гайдаєва Ю. О.

Выплачиваем помощь на оздоровление медикам-бюджетникам: кому, когда и сколько

Алла Головко, эксперт газеты «Бухгалтерия: бюджет»

Время бежит быстро. Не успеешь оглянуться, на дворе лето — сезон отпусков. А о чем нужно помнить, отправляя на отдых медицинских работников? Конечно о выплате им помощи на оздоровление. Мы собрали по этой теме всю необходимую информацию в одной статье, которую и предлагаем вашему вниманию.

Более двух лет назад правительство преподнесло подарок всем медикам и фармацевтам, постановив: с 2012 года для такой категории работников помощь на оздоровление при выходе в ежегодный отпуск — выплата обязательная (абз. 4 п. 2 постановление № 524). Предписано — значит, надо выполнять, но прежде следует определиться, кто же имеет на нее право.

Постановление № 524 велит выплачивать помощь на оздоровление медицинским и фармацевтическим работникам.Понятно, что это врачи, медсестры и прочие, но что на этот счет говорит законодательство? Оно к последним относит лиц, которые имеют соответствующее специальное образование и отвечают единым квалификационным требованиям (ст. 74 Закона № 2801), а именно:

1) профессионалы с полным высшим медицинским и фармацевтическим образованием, которые закончили высшие учебные заведения медицинского и фармацевтического профиля*;

2) специалисты с неполным высшим медицинским и фармацевтическим образованием, которые закончили высшие учебные заведения медицинского и фармацевтического профиля*;

3) лица с полным и неполным высшим (немедицинским) образованием, которые допущены к меддеятельности на должностях врачей и среднего медперсонала согласно приказу № 195 (см. приложение к консультации на с. 11). Рассмотрим примеры.

Пример 1. Занимать должность врача-статистика может специалист с экономическим, экономико-статистическим, статистическим и инженерно-экономическим образованием после окончания вуза (кроме пединститута). Поэтому врачу-статистику без высшего медицинского образования выплачивают помощь на оздоровление.

Пример 2. Занимать должность статистика медицинского может специалист с экономическим образованием после окончания среднего специального учебного заведения, а также специалист с экономическим, экономико-статистическим, инженерно-экономическим и статистическим образованием после окончания вуза (п. 13 разд. ІІІ приказа № 195). Поэтому статистику медицинскому, который имеет, к примеру, экономическое образование, выплачивают помощь на оздоровление.

Подытожим: помощь на оздоровление выплачивают тем медработникам, которые занимают долж­ности, приведенные в Справочнике № 117 в разделах «руководители»*, «профессионалы» и «специалисты», в том числе лицам без медобразования, допущенным к работе по приказу № 195.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Абз. 4 п. 2 постановления № 524 предписывает платить помощь на оздоровление медикам и фармацевтам государственных и коммунальных заведений независимо от ведомственного подчинения. Значит, ее выплачивают независимо от того, где трудятся такие работники (то ли это заведение здраво­охранения, то ли учебное заведение или учреждение социальной защиты населения и пр.).

Из сказанного выше следует, что помощь на оздоровление по постановлению № 524 не выплачивают работникам, которые занимают долж­ности:

а) не требующие медицинского образования (за исключением предусмотренных приказом № 195), даже если они его имеют. Это технические служащие (медицинские регистраторы, сестра-хозяйка) и рабочие (дез­инфекторы, младшие медицинские сестры и т. д.);

б) профессионалов с высшим немедицинским образованием, допущенных к медицинской деятельности. Перечень их специальностей утвержден приказом Минздрава от 12.08.2009 г. № 588 (биологи, бактериологи, химики и прочие)*.

Вместе с тем таким работникам матпомощь на оздоровление можно выплатить на основании п. 5.11 Условий № 308/519, т. е. в пределах фонда оплаты труда.

Исключение — противотуберкулезные заведения. С 01.07.2013 г. для работников таких заведений, оказывающих медпомощь больным туберкулезом и работающих с живыми возбудителями туберкулеза или материалами, их содержащими, осуществляющих уход за больными туберкулезом и/или уборку помещений, где находятся такие больные, помощь на оздоровление также носит обязательный характер (кроме тех, кому ее выплачивают по постановлению № 524). Основание — постановление № 174. В такую категорию как раз попадают профессионалы с высшим немедицинским образованием, младший медицинский персонал, уборщики помещений, в которых находятся больные туберкулезом.

Еще одна категория работников, о которой пойдет речь, — совместители. По общему правилу труд совместителей оплачивают на тех же условиях, что и основных работников, если иное не установлено отдельными нормативными актами. В постановлении № 524 никаких спецуказаний или ограничений для совместителей нет. Поэтому мы не видим оснований для отказа в предоставлении им помощи на оздоровление. Но Минздрав в один голос с профсоюзом медиков утверждают: помощь нужно платить только по основному месту работы (см. письмо от 23.03.2012 г. № 10.01.67/773; № 03–93). Безусловно, мнение профильного министерства — веский аргумент, особенно если оно подкреплено официальным разъяснением. Но все же оно ничем не обосновано. Но это пока. Проектом документа о внесении изменений впостановление № 524 предполагается установить, что помощь выплачивают только по основному месту работы.

Помощь на оздоровление предоставляют только при выходе в основной ежегодный отпуск. Получить такую выплату при других отпусках (дополнительный ежегодный или социальный отпуск) нельзя.

Учитывая такую привязку к ежегодному основному отпуску, рассмотрим отдельные вопросы предоставления помощи.

Работник берет часть отпуска По просьбе работника ежегодный отпуск делят на части, одна из которых не менее 14 календарных дней (ст. 12 Закона об отпусках). В таком случае помощь предоставляют один раз к любой части отпуска(см. письма Мин­труда от 26.02.2008 г. № 87/13/84–08 и от 19.07.2010 г. № 671/13–84-10). К какой именно — решает работник.

Работник берет отпуск за прошлый рабочий год Событие, в связи с которым назначается помощь на оздоровление, — это выход в ежегодный основной отпуск. Поэтому независимо от того, за какой рабочий год работнику предоставляют такой отпуск (пусть даже за период до 2012 г.), ему обязательно выплачивают помощь на оздоровление.

Другой вопрос, если он намерен пойти в текущем году в отпуск во второй раз, т. е. еще за один рабочий год. Безусловно, помощь на оздоровление — выплата обязательная, и средства на нее предусмотрены в смете заведения здравоохранения. Но при формировании фонда оплаты труда на соответствующий бюджетный год для каждого работника предусматривают одну помощь. Поэтому, если работник идет в отпуск во второй раз (еще за один рабочий год), выплатить ему помощь на оздоровление можно только за счет экономии фонда оплаты труда без ущемления других работников.

Работник — «новичок» В постановлении № 524 нет ограничений по выплате помощи на оздоровление вновь принятым работникам. Поэтому, по большому счету, при выходе в ежегодный основной отпуск им положена помощь на оздоровление независимо от продолжительности работы в данном заведении. Но мы все-таки были бы поосторожнее. Ведь помощь на оздоровление — разовая выплата, гарантированная медработнику государством к ежегодному основному отпуску. Если у прежнего работодателя в текущем году он ее уже получил, то может ли ее выплатить новый работодатель — вопрос спорный (особенно если он уже выплатил такую помощь работнику, который ранее занимал эту должность). Мы, конечно, адресуем такой вопрос Минсоцполитики. А пока при выплате помощи на оздоровление «новичку» рекомендуем обязательно запрашивать у его прежнего работодателя информацию о ее предоставлении в текущем году.

А вот немного другая ситуация: работник принят в порядке перевода. По желанию работника денежнаякомпенсация за не использованные им дни ежегодных отпусков перечисляется прежним работодателем на счет нового (абз. 3 ст. 24 Закона об отпусках). При выходе работника в ежегодный отпуск на новом месте работы ему оплачивают дни отпуска, «заработанные» им по предыдущему месту работы, за счет полученной суммы компенсации. Как видим, о перечислении помощи на оздоровление речь не идет, поскольку у прежнего работодателя работник такую помощь не получил, значит, ее должен выплатить новый работодатель.

Работнику вынесен выговор Как предусмотрено ст. 151 КЗоТ, на протяжении срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрений к работнику не применяют. Но помощь на оздоровление не относится к мерам поощрения, поэтому факт вынесения работнику дисциплинарного взыскания в виде выговора не может быть основанием для отказа в ее предоставлении.

Работник увольняется Если работник желает перед увольнением использовать ежегодный основной отпуск (ст. 3 Закона об отпусках), то вместе с отпускными ему выплачивают помощь на оздоровление. Но если работник увольняется и берет компенсацию за неиспользованный отпуск, то оснований для выплаты помощи на оздоровление нет.

Подчеркнем: если работник получил матпомощь и вскоре уволился — оснований для ее возврата нет (см. письмо Минсоцполитики от 04.09.2013 г. № 963/13/84–13).

Работник — «срочник» Работники, принятые по срочному трудовому договору, имеют те же права, что и принятые на неопределенный срок, в том числе и право на ежегодный основной отпуск. Поэтому «срочникам», направляющимся в такой отпуск, также выплачивают оздоровительную помощь.

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПЛАТЫ ПОМОЩИ НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ

Другие публикации:  Для чего нужна экспертиза товаров

Отметим: положение о том, что при выходе в ежегодный отпуск медикам и фармацевтам выплачивают помощь в размере должностного оклада, должно быть внесено в коллективный договор заведения.

Вместе с заявлением о предоставлении ежегодного отпуска работник подает заявление о предоставлении помощи на оздоровление. Наличие такого заявления не является обязательным. Но, учитывая тот факт, что при делении ежегодного отпуска на части помощь выплачивают один раз к любой из частей отпуска по желанию работника, свое решение об этом он должен оформить документально.

На основании заявления работника руководитель учреждения издает соответствующий приказ.

Если же в заведении или учреждении ежегодные основные отпуска полной продолжительности предоставляют согласно графику отпусков, то в этом случае заявление на предоставление помощи на оздоровление предоставлять не обязательно.

Постановление № 524 предписывает платить помощь на оздоровление в размере должностного оклада при предоставлении основного ежегодного отпуска. Из этого следует два заключения:

а) выплатить помощь в размере меньшем, чем должностной оклад, нельзя;

б) учитывая, что помощь привязана к ежегодному основному отпуску, ее размер определяют на дату выходаработника в такой отпуск. Если же до конца года должностной оклад вырастет, то доплачивать разницу между должностным окладом до повышения и новым не нужно.

Пример 3. Медсестра уходит в отпуск с 10.02.2014 г. За три дня до отпуска ей выплачены отпускные и помощь на оздоровление. Но с 12.02.2014 г. ей повысили квалификационную категорию, и должностной оклад соответственно увеличился.

Поскольку помощь предоставляют на дату выхода в ежегодный отпуск, то размер должностного оклада берут на 10.02.2014 г. Последующие повышения должностного оклада (в том числе в месяце выхода в отпуск) не учитывают.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Помощь на оздоровление выплачивают в размере должностного оклада с учетом всех повышений (12-я графа тарификационного списка).

А если медик (фармацевт) работает на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели (к примеру, на 0,25; 0,5; 0,75 ставки), то в каком размере ему платить помощь на оздоровление? Ответим: размер помощи определяют от фактически получаемого должностного (неполного) оклада, т. е. пропорционально рабочему времени.

Поскольку прямо этот момент не оговорен, то уже упомянутым проектом документа о внесении изменений впостановление № 524 предлагается дополнить его абз. 4 п. 2. после слов «помощь на оздоровление» словами «за фактически отработанное время».

Вот и все, что мы хотели сказать относительно обязательной помощи на оздоровление медикам и фармацевтам. Добавим: Минсоцполитики и МОЗ считают, что таким работникам наряду с обязательной помощью можно выплатить материальную помощь согласно п. 5.11 Условий № 308/519, т. е. в пределах фонда оплаты труда (см. письмо МОЗ от 18.10.2012 г. № 10.03.68/2903/15652). Спорить не будем, но укажем: если средства на такую выплату есть, предоставляйте ее медикам и фармацевтам без ущемления других работников.

 • Помощь на оздоровление выплачивают медицинским и фармацевтическим работникам: лицам, которые имеют соответствующее специальное образование и соответствуют единым квалификационным требованиям (ст. 74 Закона № 2801).
 • Помощь на оздоровление предоставляют только при выходе в основной ежегодный отпуск. Получить такую выплату при других отпусках (дополнительный ежегодный или социальный отпуск) нельзя.
 • Если отпуск делят на части, то помощь предоставляют один раз к любой части отпуска.
 • Помощь на оздоровление при выходе в ежегодный отпуск — выплата обязательная (абз. 4 п. 2 постановления № 524).
 • Помощь на оздоровление выплачивают в размере должностного оклада (не меньше!) при предоставлении основного ежегодного отпуска.

Закон № 2801 —Закон Украины «Основы законодательства Украины о здравоохранении» от 19.11.1992 г. № 2801-XII.

Закон об отпусках — Закон Украины «Об отпусках» от 15.11.2996 г. № 504/96-ВР.

Постановление № 524 —постановление КМУ «Вопросы оплаты труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы» от 11.05.2011 г. № 524.

Постановление № 174 —постановление КМУ «Некоторые вопросы оплаты труда работников противотуберкулезных учреждений» от 20.03.2013 г. № 174.

Справочник № 117 —Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 78. Здравоохранение, утвержденный приказом Минздрава от 29.03.2002 г. № 117.

Приказ № 195 — приказ Минздрава «Об утверждении Перечня высших и средних специальных учебных заведений, подготовка и получение звания в которых дают право заниматься медицинской и фармацевтической деятельностью» от 25.12.1992 г. № 195.

Условия № 308/519 —Условия оплаты труда работников заведений здравоохранения и учреждений социальной защиты населения, утвержденные приказом Минтруда и Минздрава от 05.10.2005 г. № 308/519.

* Перечень врачебных, провизорских должностей и должностей младших специалистов с фармацевтическим образованием в заведениях здравоохранения утвержден приказом Минздрава от 28.10.2002 г. № 385, а Номенклатура специальностей младших специалистов с медицинским образованием — приказом Минздрава от 23.11.2007 г. № 742. ** Помните: к медицинским работникам относят руководителей-врачей и их заместителей-врачей. Поэтому заместителю главврача по медчасти выплачивают помощь на оздоровление, а вот, к примеру, заместителю по экономическим или техническим вопросам — нет.

* Надеемся, что в скором времени ситуация для таких работников изменится. На данный момент подготовлен проект документа о внесении изменений в постановление № 524, которым предполагается включить таких работников в перечень получателей обязательной помощи на оздоровление.

* Меры поощрения определяются Правилами внутреннего трудового распорядка или устанавливаются в коллективном договоре, другом локальном нормативном акте (ст. 143 КЗоТ).

ПРИЛОЖЕНИЕ К КОНСУЛЬТАЦИИ

К медицинской деятельности на должностях врачей и среднего медицинского персонала допускаются лица с полным высшим и неполным высшим (немедицинским) образованием, которые закончили:

 • высшее или среднее специальное учебное заведение, получили высшее или неполное высшее экономическое, экономико-статистическое, статистическое и инженерно-экономическое образование, прошли специальную подготовку и имеют сертификат врача-специалиста, имеют право работать на должностях врачей-статистиков, в том числе и руководителей отделов учета и медицинской статистики, и на должности медицинских статистиков (п. 8 разд. II и п. 13 разд. ІІІ приказа № 195 и примечания к этим разделам);
 • высшее учебное заведение по специальностям «Биология», «Фармация», «Химия», «Химия-фармация», «Биохимия», прошли специальную подготовку и получили звание врача-специалиста по конкретной врачебной специальности или имеют сертификат, дающий право занимать должность врача-специалиста, могут работать на должностях врачей-лаборантов, в том числе на должности заведующего лабораторией, при наличии стажа работы на должности врача-лаборанта не менее 5 лет (п. 8 разд. ІІ приказа № 195 и примечание к нему);
 • высшее или среднее специальное учебные заведения и получили физкультурное образование, могут работать на должностях инструкторов по лечебной физкультуре и сестер медицинских по массажу (п. 11 раздел III приказа № 195);
 • среднее специальное учебное заведение по специальности «Лаборантское дело» (техники-химики) и могут работать на должностях лаборантов санитарно-профилактических учреждений (п. 8 раздел III приказа № 195);
 • рентгеновский или медицинский электротехнический техникум по специальности «Рентгенотехника», могут работать на должностях рентгенолаборантов (п. 9 разд. ІІІ приказа № 195);
 • медико-биологический факультет высших учебных заведений, получили высшее образование по специальностям «Биофизика», «Кибернетика», «Биохимия», были зачислены на врачебные должности в заведения здравоохранения до 01.04.1995 г. в соответствии с требованиями приказа № 195 и сохраняют право на дальнейшую работу на врачебных должностях тех же наименований.

Отпуск — с «сюрпризом»?

Персоніфіковані центри — «родзинка» австрійської медицини

Відпустка — із «сюрпризом»?

Отпуск — с «сюрпризом»?

Во времена стремительных изменений в отрасли совершенно неудивительны разные неожиданности, даже при оформлении отпуска. Вдруг, выйдя после отдыха, вы не обнаружите вашей предыдущей должности, заработной платы или даже учреждения, в котором трудились?

Правомерны ли действия администрации медицинского учреждения, которая перевела врача с первой квалификационной категорией на должность врача-стажера из-за того, что минуло пять лет с момента предыдущей аттестации, а доктор не прошла курсы специализации, поскольку находилась в отпуске по уходу за ребенком до трех лет?

К медицинской деятельности допускаются лица, которые получили специальную подготовку и звание «Врача-специалиста» в высших медицинских учебных заведениях согласно Перечню, утвержденному Приказом МОЗ Украины от 25.12.1992 г. №195 «Об утверждении Перечня высших и средних специальных учебных заведений, подготовка и получение звания в которых дают право заниматься медицинской и фармацевтической деятельностью».

Следовательно, звание «Врач-специалист» по конкретной врачебной специальности присваивается лицам, которые окончили высшее учебное заведение (медицинский университет), учебу в интернатуре и получили сертификат врача-специалиста по определенной профессии после прохождения аттестации на определение знаний и практических навыков (п. 2.1 Приказа №359). Срок действия сертификата — пять лет. После того, как он закончится, нужно подтвердить право работать в должности врача на протяжении следующих пяти лет. Для этого необходимо подтвердить или повысить свою квалификацию, пройти аттестацию на квалификационную категорию или подтвердить звание «Врача-специалиста» после стажировки.

Лица, которые не работали более трех лет по конкретной врачебной специальности, и лица, которые не прошли своевременно аттестации на квалификационную категорию, не могут заниматься врачебной деятельностью по этой специальности без предварительной стажировки. Ее порядок утвержден Приказом МОЗ Украины от 17.03.1993 г. №48 «О порядке направления на стажировку врачей и их последующего допуска к врачебной деятельности». Срок очередной аттестации таких лиц переносится.

Другие публикации:  Оформить льготный проездной на электричку

От аттестации на подтверждение квалификационной категории освобождаются беременные и лица, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, — сроки их очередной аттестации переносятся на соответствующий период после прохождения предаттестационного цикла (п. 4.2 Приказа №359). При этом согласно п. 4.3 упомянутого документа, если квалификация такого врача не вызывает сомнений у членов аттестационной комиссии, они могут подтвердить ему категорию и без прохождения предаттестационного цикла.

То есть срок аттестации для женщины-врача с квалификационной категорией (если она находится в отпуске в связи с беременностью и родами, а потом по уходу за ребенком до трех лет) должен быть перенесен на период такого отпуска. Например, срок аттестации врача, которая находилась в отпуске по уходу за ребенком, закончился 20 сентября 2014 года, а сам отпуск — 30 сентября 2015-го. Срок следующей аттестации должен быть перенесен соответственно на все время пребывания на больничном и в отпуске по уходу за ребенком. Таким образом, в этом случае администрация больницы безосновательно перевела врача с первой квалификационной категорией на должность врача-стажера, нарушив ее право на труд и аттестацию. После вступления в силу Приказа МОЗ №650 ситуация несколько изменилась, как именно — сообщим в следующих номерах газеты.

Может ли врач-уролог работать в должности врача-уролога детского в период отсутствия последнего, если в районе такой специалист один?

В соответствии с п. 1 Примечания к уже упомянутому Приказу МОЗ Украины №195 к работе на должностях врачей допускаются специалисты, которые получили определенную подготовку в высших учебных заведениях и звание врача-специалиста по конкретной специальности. При отсутствии соответствующего сертификата врача-специалиста по определенной профессии нужно пройти аттестацию и получить такое звание. Поэтому если право работать в должности врача-уролога имеют лица с полным высшим медицинским образованием по направлениям подготовки «Медицина», специальности «Лечебное дело» и специализации в «Урологии» (интернатура, курсы специализации), то для работы в должности уролога детского необходимо иметь полное высшее образование по направлению подготовки «Медицина», специальности «Педиатрия» и специализации в «Детской урологии». И если «взрослый» уролог не прошел специализации по специальности «Детская урология», он не имеет права занимать должность уролога детского.

Как правильно установить должностной оклад врачу, вышедшей на работу из декретного отпуска, если за это время вследствие реформирования заведения ее перевели с должности терапевта участкового на должность семейного врача ЦПМСП? Сохраняется ли надбавка за длительность непрерывной работы, которую она получала до перевода?

Условия оплаты труда работников учреждений здравоохранения регулируются общим Приказом Министерства труда и социальной политики Украины и МОЗ Украины от 05.10.2005 г. №308/519 «Об упорядочении Условий оплаты труда работников учреждений здравоохранения и учреждений социальной защиты населения» (далее — Условия).

В условиях реформирования первичного звена медико-санитарной помощи врачам, которые перешли на должности врачей общей практики-семейной медицины, даны определенные предпочтения. В частности врачам общей практики-семейной медицины должностные оклады устанавливаются по 11-14 тарифным разрядам Единой тарифной сетки в зависимости от квалификационной категории, то есть на один разряд выше, чем для врачей терапевтического профиля (п. 1 п. 2.2.5 Условий).

Кроме того, за специалистами других терапевтических специальностей, которые переведены на должности врачей общей практики-семейной медицины, в течение трех лет сохраняется квалификационная категория по специальности «Терапия», «Подростковая терапия», «Педиатрия», «Медицина неотложных состояний» и «Судебная медицина» (**к пункту 2.2.5 Условий).

Аттестоваться по специальности «Общая практика-семейная медицина» врачи могут после трех лет работы на этом посту и прохождения курсов повышения квалификации по указанной специальности. Во время аттестации учитывается предыдущий стаж работы и имеющаяся квалификационная категория по таким врачебным специальностям: «Терапия», «Подростковая терапия», «Педиатрия», «Медицина неотложных состояний» и «Судебная медицина» (абзац 11 п. 3.11 Приказа МОЗ Украины от 19.12.97 г. №359 «О дальнейшем усовершенствовании аттестации врачей»).

Таким образом, в течение трех лет с даты перевода врача-терапевта на должность врача общей практики-семейной медицины ему должна быть сохранена оплата по первой квалификационной категории по специальности «Терапия» и установлен должностной оклад, соответствующий 13-му тарифному разряду по ЕТС. За это время (три года работы) врач должен пройти курсы повышения квалификации по специальности «Общая практика-семейная медицина» со следующей аттестацией по указанной специальности. При этом квалификационная категория по специальности «Общая практика-семейная медицина» присваивается с учетом стажа работы в предыдущей должности врача-терапевта, а также в должности врача общей практики-семейной медицины.

Относительно надбавки за длительность непрерывной работы, которую врач получала в предыдущей должности, в соответствии с п. 1 п. 4.1.3 Условий к стажу работы, предоставляющему право на ее получение, засчитывается период работы в заведениях и на должностях, предусмотренных п. 4.1.1. Поскольку медработник получал такую надбавку на участке, ее размер в должности врача общей практики-семейной медицины устанавливается с учетом предыдущего стажа работы.

Кроме того, врач имеет право на надбавку по выслуге лет в размере до 30% должностного оклада в зависимости от стажа работы на всех врачебных должностях.

В то же время отмечу: согласно действующему законодательству руководитель заведения несет ответственность за своевременное и правильное определение размера заработной платы работников. В случае установления факта неправильной оплаты труда руководитель учреждения обязан немедленно исправить ошибки и выплатить работникам надлежащие им средства (за весь период неправильной оплаты), а также определить степень дисциплинарной и материальной ответственности лиц, непосредственно виновных в таком нарушении (п. 1.9 общего Приказа Минтруда и МОЗ Украины от 05.10.2005 г. №308/519 «Об упорядочении Условий оплаты труда работников заведений здравоохранения и учреждений социальной защиты населения»).

Может ли обычный врач заменять главного врача ЦРБ на время его отпуска, и как должен оплачиваться такой труд?

Да, это возможно. Относительно оплаты труда во время такого замещения в Украине не наработаны новые нормативные акты по этому вопросу, потому до сих пор применяются документы времен СССР (Постановлением Верховной Рады Украины от 24.08.1991 г. №1545-ХІІ определено, что на территории Украины применяются законодательные акты СССР, если они не противоречат Конституции). Порядок замещения руководителя и соответствующие условия оплаты труда были утверждены Государственным комитетом СССР по вопросам труда и заработной платы (разъяснения от 29.12.1965 г. №30/39 с учетом изменений, внесенных постановлением Государственного комитета СССР по вопросам труда и заработной платы и Секретариата ВЦСПС от 11.12.1986 г. №521/30-18).

В случае если в период временного отсутствия руководителя заведения его обязанности исполняет один из заместителей, ему не насчитывают никакой доплаты или разницы в должностных окладах. Если временное выполнение обязанностей руководителя (заместительство) возложено на другого работника (в конкретном случае — на врача учреждения), ему обязаны выплатить разницу между должностными окладами (без учета персональных доплат и надбавок). Это должно быть отмечено в соответствующем приказе по заведению, где указано лицо, на которое возлагаются обязанности руководителя. На период заместительства этот работник освобождается от выполнения своих обязанностей на основной должности.

Читайте так же:

 • Мдс методическое пособие МДС 81-7.2000 Методическое пособие по расчету затрат на службу заказчика-застройщика. Выпуск 1 Министерство строительства Российской Федерации Методическое пособие по расчету затрат на службу заказчика-застройщика Рекомендовано к применению письмом Минстроя РФ от 13 декабря 1995 […]
 • Приказ от 20102019 332 Законодательная база Российской Федерации Бесплатная консультация Федеральное законодательство Главная ПРИКАЗ МВД РФ от 30.06.94 N 332 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТОВ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧЕТУ ПОЖАРОВ И ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ НИХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (вместе с "ИНСТРУКЦИЕЙ О ПОРЯДКЕ […]
 • 1415 коап рф судебная практика 1415 коап рф судебная практика Автострахование Жилищные споры Земельные споры Административное право Участие в долевом строительстве Семейные споры Гражданское право, ГК РФ Защита прав потребителей Трудовые споры, пенсии Главная Статья 14.15 КоАП РФ. […]
 • Федеральный закон об государственной власти в россии ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 13 января 1995 года №7-ФЗ О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации (В редакции Федеральных законов Российской Федерации от 16.10.2006 г. №160-ФЗ, 12.05.2009 г. №95-ФЗ, […]
 • Договор дворника в детском саду Должностная инструкция дворника детского сада Вопрос: Пожалуйста, выложите должностные обязанности дворника детского сада. ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДВОРНИКА ДЕТСКОГО САДА МОУ детского сада N__ МОУ детского сада N __ Должностная инструкция дворника 1. Общие положения 1.1. На должность […]
 • Обмен и возврат ламп Другие непродовольственные товары Согласно ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей», если товар надлежащего качества и не подошел Вам по форме, размерам, габаритам, комплектации и с момента покупки не прошло 14 дней, а также сохранены товарный вид, потребительские свойства, товар не […]